Aktivity farnosti

Hlavní společenství ve farnosti:

Farní knihovna Pátek

17.00 – 18.00

Fara p. Z. Maivaldová
Ministranti Dle domluvy

1 x měsíčně

Fara P. Mario, p. K.Hon,

P. Sonnek

Schola Středa

17.30 – 18.30

Fara p. P. Halfarová
 

Ostatní společenství ve farnosti:  

Společenství modlíci se matky (MM1) Čtvrtek

08.30-09.30

2 x  měsíčně

Fara p. M.Honová
Společenství modlíci se matky (MM2) Dle domluvy

2 x měsíčně

Fara p. P. Halfarová
Společenství mužů Úterý

20.00 – 22.00

Fara P. Mario