Kontakty

Římskokatolická církev

Farnost sv. Jana Křtitele

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy
Tel.: + 420 737 928 355
e-mail.:rkf.skripovuopavy@doo.cz

IČO: 47815299

Číslo účtu: 187712146/0300

 

Správce farnosti: P. Mgr. Mário Račko, adm.

Tel.: + 420 737 928 355

e-mail.: rkf.skripovuopavy@doo.cz