Modlící se matky

Před rokem ve farnosti vznikla spontánní skupina modlících se matek. Časem se připojily k hnutí Modlitby matek. Dnes jádro tohoto společenství tvoří 8-10 žen.

Setkání je každý druhý čtvrtek (sudý týden) v 08.30 hod.  na faře (1. skupina MM1) a v modlitbách odevzdávají Pánu svoje děti, vnoučata, manžely a všechny blízké. Do svých modliteb také zahrnují také naší farnost, kněze, biskupy i sv. otce, prosí za nemocné, trpící i za celosvětové problémy.

2. skupina MM2 se setkává dle domluvy.

Hnutí Modlitby matek – MM – bylo založeno v roce 1995. Tehdy v Anglii dvě babičky – Veronika a její švagrová Sandra – pocítily touhu odevzdaně se modlit za svoje děti. Během modlitby poznaly, že Pan Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. Z této malé modlitební skupinky vzniklo hnutí, které se velmi rychle rozšířilo jako po Anglii, tak do mnoha dalších zemí po celém světě (dnes je již ve 118 zemích). Věříme proto, že toto dílo je inspirováno Duchem Svatým. Modlitby matek zaznamenávají mnohá vyslyšení. Také v našich zemích (Česká republika, Slovensko) jsou krásná svědectví o působení Boží lásky tam, kde byly problémy odevzdány Panu Ježíši i v bezradných případech. (Příkladem je šťastný návrat dvou děvčat – Hanky a Toničky – unesených v Pákistánu, za které se modlilo mnoho skupin MM)

Také matky naší farnosti zakusily Boží pomoc ve svých rodinách a jejich záležitostech.

Také ostatní maminky a babičky mají možnost se spolu s nimi modlit a tak odevzdávat Panu Ježíši svoje blízké a zakoušet pokoj a radost ze společenství.

 

Modlitba matky

Milý Pane, přicházím do tvého domu

velebit tvé svaté jméno.

Dej, ať si navždy pamatuji radost,

kterou jsi mi dal v době soužení.

Naučil jsi mě, abych svým dětem nepřipomínala jejich chyby,

naučil jsi mě vroucně obejmout ty, kdo křičí v bolestech.

Otevřel jsi mi srdce, abych je mohla přijmout v lásce.

Chci chránit všechno tvé, co je v nich,

všechno dětské v dětech,

a čisté v lidech;

svýma rukama, úsměvem, objetím.

Toužím vytvořit ty nejlepší podmínky pro děti a všechny kolem sebe,

chci přijmout to, co nemohu změnit.

Chci se radovat z toho, co mám.

Chci být vždy tobě nablízku,

abych mohla pozorně sledovat kroky tvé Matky.