Schola

Dětská schola má v současné době 13 členů. Scházíme se jednou týdně, zpíváme při mši svaté asi jedenkrát za měsíc.